Ảnh chụp ly nước bạc hà

  • Tiêu đềẢnh chụp ly nước bạc hà
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem33
  • Download144
  • FileJPG
  • Size2500 x 2500 px
  • Chú thích

Ảnh chụp ly nước bạc hà
nước, vitamin, nhiệt đới, trong suốt, khát, trà, hương vị, mùa hè, slice, thư giãn, làm mới, phản ánh, nhà máy, bên, thiên nhiên, bạc hà, vĩ mô, chất lỏng, vôi, ánh sáng, chanh, chanh, ly, cocktail, closeup, cam quýt, citron, nước giải khát, rượu vang, trái cây, tươi, hoa, fallowing, fallow, droplet, thả, uống, sust