Ảnh chụp thợ xây dựng

  • Tiêu đềẢnh chụp thợ xây dựng
  • CategoryStock Con Người
  • Xem25
  • Download77
  • FileJPG
  • Size4256 x 2832 px
  • Chú thích

Ảnh chụp thợ xây dựng
công nhân, tường, đồng phục, máy xoa nền, công cụ, công nghệ, đá, spatula, kỹ năng, sửa chữa, tái thiết, dao putty, găng tay bảo hộ, chuyên nghiệp, quá trình, thạch cao, nghề nghiệp, vữa, thạc sĩ, mason, thợ xây, xây dựng, xây dựng, xây dựng, xây dựng, xây dựng, xây dựng, gạch, gạch, gạch, gạch