Ảnh chụp bề mặt thớt gỗ trên nền trắng

Ảnh chụp bề mặt thớt gỗ trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp bề mặt thớt gỗ trên nền trắng
  • CategoryStock Phương tiện
  • Xem100
  • Download895
  • FileJPG
  • Size5016 x 3222 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp bề mặt thớt gỗ trên nền trắng
gỗ, gỗ, trắng, lên, gỗ, kết cấu, rách rưới, bảng, bề mặt, nhuộm, duy nhất, tròn, chuẩn bị, ván, mẫu, một, tuổi, đối tượng, không ai, vật liệu, thiết kế, cắt, cắt, nấu, nấu, gần, vòng tròn, cắt, nâu, ban, cổ, tuổi