Ảnh chụp nhóm doanh nhân đa dạng, tự tin đứng cùng nhau trên nền trắng

Ảnh chụp nhóm doanh nhân đa dạng, tự tin đứng cùng nhau trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp nhóm doanh nhân đa dạng, tự tin đứng cùng nhau trên nền trắng
  • CategoryStock Con Người
  • Xem80
  • Download788
  • FileJPG
  • Size2470 x 2746 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp nhóm doanh nhân đa dạng, tự tin đứng cùng nhau trên nền trắng
công việc, đội ngũ, nhân viên, màu trắng, cùng nhau, làm việc theo nhóm, đội, phù hợp, thành công, đứng, nhân viên, nụ cười, chủng tộc, chuyên nghiệp, chân dung, người, người đàn ông, nam giới, nhìn, cô lập, hạnh phúc, nhóm, thân thiện, chính thức, nữ, điều hành, sắc tộc, nhân viên, đa dạng, đa dạng, hợp tác, tự tin, công ty, đồng nghiệp, businesswoman, business