Vector hai người phụ nữ trẻ ngồi uống cà phê ở bàn, cô lập trên nền trắng

Vector hai người phụ nữ trẻ ngồi uống cà phê ở bàn, cô lập trên nền trắng

  • Tiêu đềVector hai người phụ nữ trẻ ngồi uống cà phê ở bàn, cô lập trên nền trắng
  • CategoryVector Con Người
  • Xem45
  • Download80
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector hai người phụ nữ trẻ ngồi uống cà phê ở bàn, cô lập trên nền trắng
phụ nữ, người, bên, mô hình, cô lập, minh hoạ, túi xách, cô gái, phía trước, bạn bè, thức ăn, nữ, uống, uống, chén, cà phê, sô cô la, trò chuyện, quán cà phê, quán cà phê, nước giải khát, xinh đẹp, túi xách, nền, lưng