Ảnh chụp chú Chó núi của Thụy Sĩ và chó con ngoài trời.

Ảnh chụp chú Chó núi của Thụy Sĩ và chó con ngoài trời.

  • Tiêu đềẢnh chụp chú Chó núi của Thụy Sĩ và chó con ngoài trời.
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem12
  • Download61
  • FileJPG
  • Size3457 x 2470 px
  • Chú thích

Ảnh chụp chú Chó núi của Thụy Sĩ và chó con ngoài trời.
hai, tin tưởng, swiss, studio, thuần chủng, puppy, pup, bảo vệ, chân dung, vui tươi, vật nuôi, phả hệ, một, núi, mammal, trung thành, nhìn vào máy ảnh, tìm kiếm, lớn swiss núi chó, lớn hơn, lông thú , thân thiện, trung thành, trong nước, con chó, lòng tận tụy, dễ thương, đồng hành, canine, nâu, giống, giống, lai tạo, nền, chu đáo, động vật, alertness, alert, adult