Hình ảnh Socola chảy thành chất lỏng gợn sóng

Hình ảnh Socola chảy thành chất lỏng gợn sóng

  • Tiêu đềHình ảnh Socola chảy thành chất lỏng gợn sóng
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem21
  • Download87
  • FileJPG
  • Size4000 x 3341 px
  • Chú thích

Hình ảnh Socola chảy thành chất lỏng gợn sóng
yummy, white, wavy, wave, topping, tasty, swirl, sweet, sugar, splashing, splash, smooth, shake, sauce, pouring, movement, milk, tan, tan, liquid, isolated, thành phần, nóng, người sành ăn, thức ăn, chất lỏng, chảy, rơi, ăn, thả, uống, tranh kỹ thuật số, tráng miệng, thiết kế, ngon, tối, kem, nấu ăn, bánh kẹo, gần, sô cô la, nâu, nền, hành động, trừu tượng