Ảnh chụp chiếc đĩa trống rỗng trên nền trắng

Ảnh chụp chiếc đĩa trống rỗng trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp chiếc đĩa trống rỗng trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem49
  • Download162
  • FileJPG
  • Size3165 x 3264 px
  • Chú thích

Ảnh chụp chiếc đĩa trống rỗng trên nền trắng
trắng, ware, view, utensil, taste, tableware, single, simple, setting, serving, restaurant, porcelain, plate, place, owal, object, dinh dưỡng, mới, bữa ăn, trưa, nhà bếp, đồ ăn, chế độ ăn uống, chế độ ăn uống, ẩm thực, đồ nấu nướng, nấu ăn, khái niệm, màu sắc, sạch sẽ, tròn, china, bữa ăn sáng, tiệc, nền, góc