Ảnh chụp Bộ sưu tập bắn nước, cô lập trên nền trắng

Ảnh chụp Bộ sưu tập bắn nước, cô lập trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp Bộ sưu tập bắn nước, cô lập trên nền trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem307
  • Download677
  • FileJPG
  • Size7264 x 7163 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp Bộ sưu tập bắn nước, cô lập trên nền trắng
trắng, ướt, sóng, nước, rửa, minh bạch, kết cấu, dòng, phun, chớp giật, giật gân, mịn, hình dạng, thiết lập, gợn, sự phản chiếu, tinh khiết, tinh khiết, tự nhiên, chuyển động, vĩ mô, lỏng, hình ảnh, minh hoạ, nhóm, đông lạnh, tươi, tươi, chảy, chảy, rơi, môi trường, năng lượng, thả, nhỏ giọt, uống, màu sắc, thu thập, lạnh, cận, trong, sạch, bong bóng, xanh,