Ảnh chụp Người đàn ông trong bộ trang phục bảo hộ hóa chất, thực hiện khu vực khử nhiễm

Ảnh chụp Người đàn ông trong bộ trang phục bảo hộ hóa chất, thực hiện khu vực khử nhiễm

.
  • Tiêu đềẢnh chụp Người đàn ông trong bộ trang phục bảo hộ hóa chất, thực hiện khu vực khử nhiễm
  • CategoryStock Con Người
  • Xem3
  • Download362
  • FileJPG
  • Size2220 x 3318 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp Người đàn ông trong bộ trang phục bảo hộ hóa chất, thực hiện khu vực khử nhiễm
bảo vệ, bảo vệ, ô nhiễm, người, mặt nạ, hít phải, công nghiệp, công nghiệp, công nghiệp, lao động, công nhân, cảnh báo, tàu, dọc, hơi, vận chuyển, độc hại, tanker, tank, suit, special, shipping, ship, khí, lọc, khử nhiễm, nguy hiểm, nguy hiểm, sạch, hóa học, hóa học, hoá học, hàng hoá, thở, hơi thở, sinh hóa, máy móc, không khí