Ảnh chân dung chú chó doberman pinscher nằm trên nền trắng

Ảnh chân dung chú chó doberman pinscher nằm trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chân dung chú chó doberman pinscher nằm trên nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem14
  • Download103
  • FileJPG
  • Size3448 x 2442 px
  • Chú thích

Ảnh chân dung chú chó doberman pinscher nằm trên nền trắng
trắng, tan, studio shot, an ninh, thuần chủng, bảo vệ, hồ sơ, chân dung, pincher, vật nuôi, phả hệ, ngoan ngoãn, muzzle, mammal, laying, isolated, thông minh, đầu, guardian, guard, fur, tai, dog, doberman, dangerous cạo, tự tin, chó, giống, màu đen, vẻ đẹp, đẹp, nền, động vật, cảnh giác, hung hăng