Vector con ngựa đang nhảy, hình ảnh đen trắng được cô lập trên nền trắng

Vector con ngựa đang nhảy, hình ảnh đen trắng được cô lập trên nền trắng

  • Tiêu đềVector con ngựa đang nhảy, hình ảnh đen trắng được cô lập trên nền trắng
  • CategoryVector Động Vật
  • Xem917
  • Download332
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector con ngựa đang nhảy, hình ảnh đen trắng được cô lập trên nền trắng
Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, Trắng, đen trắng, động vật, một mình, hành động