Ảnh hoa sen nở, tượng trưng cho tôn giáo, phật giáo, thanh tịnh, thanh thản, zen, mùa hè, giác ngộ, hạnh phúc, và các khái niệm trừu tượng khác.

Ảnh hoa sen nở, tượng trưng cho tôn giáo, phật giáo, thanh tịnh, thanh thản, zen, mùa hè, giác ngộ, hạnh phúc, và các khái niệm trừu tượng khác.

.
  • Tiêu đềẢnh hoa sen nở, tượng trưng cho tôn giáo, phật giáo, thanh tịnh, thanh thản, zen, mùa hè, giác ngộ, hạnh phúc, và các khái niệm trừu tượng khác.
  • CategoryStock Hoa lá
  • Xem140
  • Download922
  • FileJPG
  • Size3744 x 3744 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh hoa sen nở, tượng trưng cho tôn giáo, phật giáo, thanh tịnh, thanh thản, zen, mùa hè, giác ngộ, hạnh phúc, và các khái niệm trừu tượng khác
zen, white, lily nước, tranquil, tranquil, symbol, summer, serenity, thanh bình, mùa, tôn giáo, tinh khiết, ao, hồng, cánh hoa, hoàn hảo, hoà bình, công viên, nucifera, nelumbo, vĩ mô, hoa sen, , hoa, đầy đủ, hoa, khái niệm, màu sắc, hoa, nở, hạnh phúc, nền, trừu tượng