Ảnh chụp lúa mì cô lập trên nền trắng

Ảnh chụp lúa mì cô lập trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp lúa mì cô lập trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem195
  • Download776
  • FileJPG
  • Size4147 x 2118 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp lúa mì cô lập trên nền trắng
vàng, trắng, lúa mì, tăng đột biến, hạt giống, cây trồng, hữu cơ, tự nhiên, cô lập, thu hoạch, tăng trưởng, ngũ cốc, vàng, tươi, thức ăn, bột, nuôi trồng, tai, khô, cây trồng, ngô, nông nghiệp