Ảnh chụp giấy xám xé rách và nền rừng xanh

Ảnh chụp giấy xám xé rách và nền rừng xanh

.
  • Tiêu đềẢnh chụp giấy xám xé rách và nền rừng xanh
  • CategoryStock Background
  • Xem140
  • Download1171
  • FileJPG
  • Size4000 x 2500 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp giấy xám xé rách và nền rừng xanh
wick, worn, wood, waste, wall, vintage, tree, torn, texture, sunrise, sunlight, summer, strength, spring, smash, sheet, scroll, rough, cán, ripped, công viên, bưu kiện, giấy, trang, thiên nhiên, tác động, lỗ, grunge, xanh, cỏ, khung, rừng, lá, cạnh, phá hủy, phá hủy, thiết kế, thiệt hại, khái niệm, khái niệm, carton, cardboard, card, break, blank, background, backdrop, abstract