Ảnh chụp nền vân gỗ

  • Tiêu đềẢnh chụp nền vân gỗ
  • CategoryStock Background
  • Xem131
  • Download100
  • FileJPG
  • Size4613 x 4613 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nền vân gỗ
màu vàng, gỗ, gỗ, hình nền, tường, cây, gỗ, kết cấu, bề mặt, cấu trúc, sequoia, scratch, scrape, rough, đỏ, thực, poplar, ván, thông, parquet, panel, old, oak, nut, notch, mới, tự nhiên, maroon, maple, macro, hardwood, good, furniture, floor, flat, fir, empty, detail, desk, dark, closeup, clear, clean, cherry, brown, board, blank, background, backdrop, abstract