Ảnh sưu tập của tấm thẻ trắng trong một bàn tay bị cô lập trên nền trắng

Ảnh sưu tập của tấm thẻ trắng trong một bàn tay bị cô lập trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh sưu tập của tấm thẻ trắng trong một bàn tay bị cô lập trên nền trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem84
  • Download114
  • FileJPG
  • Size6000 x 4796 px
  • Chú thích

Ảnh sưu tập của tấm thẻ trắng trong một bàn tay bị cô lập trên nền trắng
Người mẫu, người mẫu, giấy, trang, văn phòng, lưu ý, thông điệp, hình nền, cô gái, trống rỗng, thiết kế, khái niệm, truyền thông, thu thập, thẻ, kinh doanh, bản tin, trống, bảng quảng cáo, nền, nền, hình nền, hình nền, hình nền, Quảng cáo