Ảnh chụp Một nhóm trẻ em Haiti vui chơi trong trại phân phối thực phẩm, tại Port-Au-Prince, Haiti vào ngày 22 tháng 8 năm 2010.

Ảnh chụp Một nhóm trẻ em Haiti vui chơi trong trại phân phối thực phẩm, tại Port-Au-Prince, Haiti vào ngày 22 tháng 8 năm 2010.

  • Tiêu đềẢnh chụp Một nhóm trẻ em Haiti vui chơi trong trại phân phối thực phẩm, tại Port-Au-Prince, Haiti vào ngày 22 tháng 8 năm 2010.
  • CategoryStock Con Người
  • Xem5
  • Download72
  • FileJPG
  • Size4288 x 2848 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Một nhóm trẻ em Haiti vui chơi trong trại phân phối thực phẩm, tại Port-Au-Prince, Haiti vào ngày 22 tháng 8 năm 2010.
thành phố, lều, tạm thời, cấu trúc, nụ cười, lán trại, đống đổ nát, vẫn còn, người tị nạn, nghèo đói, port au hoàng tử, người nghèo, moody, tâm trạng, sống, cười, trẻ em, kid, joy, house, bezdeless, home, helpless, haitian, haiti, group, girls, girl, funny, fun, four, family, earthquake, dreadlocks, distress, displaced, disaster, bẩn, bị hủy hoại, desperate, mảnh vỡ, nguy hiểm, thiệt hại, điều kiện, cộng đồng, thành phố, trẻ em, xây dựng, bị bỏ rơi, bỏ rơi