Ảnh chụp  Đổ sữa vào ly trên nền thiên nhiên

Ảnh chụp Đổ sữa vào ly trên nền thiên nhiên

  • Tiêu đềẢnh chụp Đổ sữa vào ly trên nền thiên nhiên
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem31
  • Download126
  • FileJPG
  • Size5616 x 3744 px
  • Chú thích

Ảnh chụp  Đổ sữa vào ly trên nền thiên nhiên
gỗ, trắng, vintage, làng, bàn, mặt trời, mùa hè, không gian, retro, sản phẩm, đổ, hữu cơ, cũ, vật, thiên nhiên, tự nhiên, sữa, ánh sáng, bình, thành phần, thực phẩm, trang trại, bò sữa, sữa bò, nước, closeup, close, bottle, blur, drink, background