Ảnh chụp trái sầu riêng Thái Lan trong vườn

Ảnh chụp trái sầu riêng Thái Lan trong vườn

  • Tiêu đềẢnh chụp trái sầu riêng Thái Lan trong vườn
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem53
  • Download99
  • FileJPG
  • Size4256 x 2832 px
  • Chú thích

Ảnh chụp trái sầu riêng Thái Lan trong vườn
màu vàng, nhiệt đới, cây cối, Thái Lan, Thái Lan, ngon, ngọt ngào, mùi, sắc nét, mùa, chín, nguyên, thực vật, vườn, thiên nhiên, thiên nhiên, vua, trang trại, xuất khẩu, đông, sầu riêng, chi nhánh, asian, asia, nông nghiệp