Ảnh Phụ nữ nắm giữ thẻ kinh doanh, thẻ tín dụng, giấy trắng hoặc các giấy khác trên nền trắng.

Ảnh Phụ nữ nắm giữ thẻ kinh doanh, thẻ tín dụng, giấy trắng hoặc các giấy khác trên nền trắng.

.
  • Tiêu đềẢnh Phụ nữ nắm giữ thẻ kinh doanh, thẻ tín dụng, giấy trắng hoặc các giấy khác trên nền trắng.
  • CategoryStock Background
  • Xem25
  • Download485
  • FileJPG
  • Size5839 x 5839 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh Phụ nữ nắm giữ thẻ kinh doanh, thẻ tín dụng, giấy trắng hoặc các giấy khác trên nền trắng
người, giấy, một, nghề nghiệp, đối tượng, không ai, thông báo, làm móng, nam giới, cô lập, con người, trắng, ngón tay cái, văn bản, mẫu, nhãn, không gian, đơn, giữ, tay, chào, cho, ngón tay, nữ, trống rỗng, tài liệu, thiết kế, phiếu giảm giá, sao chép không gian, closeup, thẻ, doanh nhân, trống, nền, cánh tay, quảng cáo