Hình nền Ginkgo biloba trên nền trắng

Hình nền Ginkgo biloba trên nền trắng

  • Tiêu đềHình nền Ginkgo biloba trên nền trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem26
  • Download75
  • FileJPG
  • Size3336 x 2880 px
  • Chú thích

Hình nền Ginkgo biloba trên nền trắng
trẻ, dây, trắng, tốt, ăn chay, lên, cành cây, điều trị, kết cấu, một số, nhà máy, trang, không ai, thiên nhiên, y học, y tế, vĩ mô, lá, lá, cô lập, hình ảnh, ngang, homeopathy, thảo dược, cây cỏ, khỏe mạnh, y tế, chữa bệnh, màu xanh lá cây, ginko, ginkgo, gingko, rừng, thực phẩm, tán lá, chi tiết, cắt, tập trung, màu sắc, closeup, close up, close, botany, biloba, being, background, autumn, antioxidant