Ảnh chụp quá trình pha chế cà phê

Ảnh chụp quá trình pha chế cà phê

  • Tiêu đềẢnh chụp quá trình pha chế cà phê
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem2
  • Download82
  • FileJPG
  • Size307 x 4970 px
  • Chú thích

Ảnh chụp quá trình pha chế cà phê
nước, ấm áp, công nghệ, ngon, hơi nước, mịn, trưng bày, cửa hàng, dịch vụ, làm mới, đổ, đổ, không ai, hiện đại, sữa, làm, nhà sản xuất, vĩ mô, máy, cà phê, cà phê, cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, pha cà phê, cà phê, barista, quầy bar, nền, tự động, hương thơm, thiết bị