Ảnh chụp bánh răng xe củ

.
  • Tiêu đềẢnh chụp bánh răng xe củ
  • CategoryStock Phương tiện
  • Xem21
  • Download717
  • FileJPG
  • Size2832 x 4256 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp bánh răng xe củ
làm việc, bánh xe, xem, vintage, chuyển, công nghệ, kỹ thuật, thép, rusty, tròn, retro, chính xác, quyền lực, một phần, cũ, chuyển động, kim loại, cơ chế, vĩ mô, máy móc, Grunge, Gear, Flow, Kỹ thuật, động cơ, chi tiết, thiết kế, cogs, close up, đồng hồ, tròn, cổ, cổ