Ảnh chụp đôi vợ chồng Nhật Bản mặc trang phục truyền thống đứng trong chùa

Ảnh chụp đôi vợ chồng Nhật Bản mặc trang phục truyền thống đứng trong chùa

  • Tiêu đềẢnh chụp đôi vợ chồng Nhật Bản mặc trang phục truyền thống đứng trong chùa
  • CategoryStock Con Người
  • Xem8
  • Download103
  • FileJPG
  • Size3512 x 2634 px
  • Chú thích

Ảnh chụp đôi vợ chồng Nhật Bản mặc trang phục truyền thống đứng trong chùa
trang phục truyền thống, lãng mạn, hòa bình, kết hôn, tình yêu, kimono, truyền thống Nhật Bản, cặp vợ chồng Nhật Bản, hài hòa, vợ chồng