Ảnh chụp Bối cảnh để dựng phim bằng khăn trải bàn trên bàn gỗ

Ảnh chụp Bối cảnh để dựng phim bằng khăn trải bàn trên bàn gỗ

  • Tiêu đềẢnh chụp Bối cảnh để dựng phim bằng khăn trải bàn trên bàn gỗ
  • CategoryStock Background
  • Xem65
  • Download127
  • FileJPG
  • Size3840 x 3840 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Bối cảnh để dựng phim bằng khăn trải bàn trên bàn gỗ
đồ gỗ, hàng dệt, mẫu, tableop, tablecloth, bảng, nắng, mùa hè, mùa xuân, mộc mạc, retro, đỏ, áp phích, ván, picnic, công viên, trang, ngoài trời, mở, thiên nhiên, khăn ăn, montage, bố cục, màu xanh lá cây, cỏ, vườn, lá, hoa, trống rỗng, trưng bày, thiết kế, boong, ngày, bìa, không gian sao chép, vải, rõ ràng, kiểm tra, brochure, bokeh, board, background, backdrop, air, advertising, abstract