Ảnh chụp Con cáo đỏ Vulpes, đứng trên nền trắng

Ảnh chụp Con cáo đỏ Vulpes, đứng trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp Con cáo đỏ Vulpes, đứng trên nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem140
  • Download749
  • FileJPG
  • Size6599 x 5951 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp Con cáo đỏ Vulpes, đứng trên nền trắng
động vật hoang dã, hình nền trắng, vulpes vulpes, động vật có xương sống, chụp studio, đứng, con cáo đỏ, đỏ, một động vật, không ai, không có con người, động vật có vú, nhìn đi, cô lập trên trắng, cô lập, cáo, cut out, carnivore, canine , thú vật