Ảnh chụp mặt bên của chú chó Dalmatian ngồi, nhìn vào máy ảnh

Ảnh chụp mặt bên của chú chó Dalmatian ngồi, nhìn vào máy ảnh

  • Tiêu đềẢnh chụp mặt bên của chú chó Dalmatian ngồi, nhìn vào máy ảnh
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem4
  • Download48
  • FileJPG
  • SizeJPG 4853 x 4764 px
  • Chú thích

Ảnh chụp mặt bên của chú chó Dalmatian ngồi, nhìn vào máy ảnh
trẻ con, trẻ, trắng, trắng, động vật có xương sống, ngồi, studio bắn, studio, ngồi, xem bên, ngồi, chó thuần chủng, thuần chủng, puppy, hồ sơ, vật nuôi, một động vật, không ai, không có con người, mammal, looking at máy ảnh, nhìn, nhìn, nhìn, cô lập trên trắng, cô lập, gia súc trong nhà, trong nước, chó, dalmatian, cut out, carnivore, canine, đen và trắng, đen, động vật