Ảnh bàn tay Nữ cầm điện thoại di động thông minh màu đen với màn hình trống

Ảnh bàn tay Nữ cầm điện thoại di động thông minh màu đen với màn hình trống

.
  • Tiêu đềẢnh bàn tay Nữ cầm điện thoại di động thông minh màu đen với màn hình trống
  • CategoryStock Background
  • Xem556
  • Download767
  • FileJPG
  • SizeJPG 4004 x 6000 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh bàn tay Nữ cầm điện thoại di động thông minh màu đen với màn hình trống
điện thoại thông minh, thông minh, hiển thị, màn hình, điện thoại, PDA, palmtop, đối tượng, đa phương tiện, màn hình, hiện đại, điện thoại di động, cô lập trên màu trắng, màn hình cảm ứng, thiết bị, máy tính để bàn, thiết kế, hiện đại, truyền thông, điện thoại di động, kinh doanh, trống, đen, nền, quảng cáo