Hình ảnh màu xang và dòng trắng sáng từ trung tâm, với một số pháo sáng, nổi bật trên nền đen.

Hình ảnh màu xang và dòng trắng sáng từ trung tâm, với một số pháo sáng, nổi bật trên nền đen.

.
  • Tiêu đềHình ảnh màu xang và dòng trắng sáng từ trung tâm, với một số pháo sáng, nổi bật trên nền đen.
  • CategoryStock khác
  • Xem457
  • Download1059
  • FileJPG
  • Size4500 x 3373 px
  • Chú thíchHình ảnh miễn phí, có thể sử dụng cho in ấn thiết kế chất lượng cao
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh màu xang và dòng trắng sáng từ trung tâm, với một số pháo sáng, nổi bật trên nền đen.