Ảnh chụp bàn bằng gỗ rỗng và tấm vải trải bàn trên nền xanh

Ảnh chụp bàn bằng gỗ rỗng và tấm vải trải bàn trên nền xanh

.
  • Tiêu đềẢnh chụp bàn bằng gỗ rỗng và tấm vải trải bàn trên nền xanh
  • CategoryStock Background
  • Xem297
  • Download981
  • FileJPG
  • SizeJPG 5760 x 5760 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp bàn bằng gỗ rỗng và tấm vải trải bàn trên nền xanh
gỗ, gỗ, vintage, cây xanh, truyền thống, dệt, mẫu, tableop, tablecloth, bảng, nắng, mộc mạc, retro, đỏ, áp phích, công viên, trang, ngoài trời, mở, thiên nhiên, khăn ăn, đèn, lá, bố trí, vườn, lá, vải, trống rỗng, trưng bày, thiết kế, ngày, bìa, không gian sao chép, vải, rõ ràng, kiểm tra, thẻ, brochure, bokeh, đẹp, nền, backdrop, quảng cáo