Ảnh khung trống rỗng trên tường.

Ảnh khung trống rỗng trên tường.

  • Tiêu đềẢnh khung trống rỗng trên tường.
  • CategoryStock Banner
  • Xem8
  • Download89
  • FileJPG
  • SizeJPG 6000 x 6000 px
  • Chú thích

Ảnh khung trống rỗng trên tường.
gỗ, trắng, tường, vintage, lên, gạch, kết cấu, mẫu, mẫu, retro, áp phích, danh mục đầu tư, giấy, mockup, mô hình, giả, treo, grunge, khung, trống rỗng, thiết kế, canvas, board, trống, đen , banner, nền, nghệ thuật