Vector Biểu tượng mũ y tá

Vector Biểu tượng mũ y tá

  • Tiêu đềVector Biểu tượng mũ y tá
  • CategoryVector Icon
  • Xem17
  • Download89
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector Biểu tượng mũ y tá
màu trắng, đồng nhất, ký hiệu, ký hiệu, dịch vụ, y tá, y tá, y tá, y khoa, y tế, minh hoạ, biểu tượng, bệnh viện, giúp đỡ, khỏe mạnh, chăm sóc sức khoẻ, mũ, lần đầu tiên, bác sĩ, thiết kế, quần áo, người chăm sóc, đen, trợ lý, trợ giúp, phụ kiện