Ảnh nơi kẹp dữ liệu với giấy trắng trong tay người phụ nữ trên nền trắng

Ảnh nơi kẹp dữ liệu với giấy trắng trong tay người phụ nữ trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh nơi kẹp dữ liệu với giấy trắng trong tay người phụ nữ trên nền trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem4
  • Download78
  • FileJPG
  • SizeJPG 3450 x 2545 px
  • Chú thích

Ảnh nơi kẹp dữ liệu với giấy trắng trong tay người phụ nữ trên nền trắng
viết, giấy, trang, pad, văn phòng, các đối tượng, thông báo, notepad, lưu ý, thông báo, đánh dấu, danh sách, cô lập, ý tưởng, người giữ, tay, tập tin, thiết bị, rỗng, clipboard, clip, kẹp, kinh doanh, quan liêu, lợn lòi, trống, đen, nền, đính kèm