Ảnh chụp sự bùng nổ bột màu, bị cô lập trên nền đen

Ảnh chụp sự bùng nổ bột màu, bị cô lập trên nền đen

  • Tiêu đềẢnh chụp sự bùng nổ bột màu, bị cô lập trên nền đen
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem481
  • Download110
  • FileJPG
  • SizeJPG 7000 x 7000 px
  • Chú thích

Ảnh chụp sự bùng nổ bột màu, bị cô lập trên nền đen
màu vàng, trắng, nền, màu tím, độc, kết cấu, phun, splatter, giật gân, cầu, tốc độ, khói, sương khói, đỏ, tím, bột, bột, đổ, sơn, không ai, khối lượng, đưa ra, cô lập, mực, glowing, khí, khói bụi, thiết kế, cắt bỏ, cắt, sáng, vũ trụ, vũ trụ, đầy màu sắc, màu sắc, những đám mây, closeup, chemicial, burst, xanh, nở, blackbackground, đen, nền, tro, trừu tượng, abature