Vector thiết kế áp phích dầu thiết yếu, minh hoạ 3D chai nhỏ giọt thực tế với dầu giảm trên nền

Vector thiết kế áp phích dầu thiết yếu, minh hoạ 3D chai nhỏ giọt thực tế với dầu giảm trên nền

  • Tiêu đềVector thiết kế áp phích dầu thiết yếu, minh hoạ 3D chai nhỏ giọt thực tế với dầu giảm trên nền
  • CategoryVector Nhãn Mác
  • Xem23
  • Download96
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector thiết kế áp phích dầu thiết yếu, minh hoạ 3D chai nhỏ giọt thực tế với dầu giảm trên nền
nước, giọt mực, khuôn mẫu, da, thực tế, quảng cáo, sản phẩm, gói, dầu, kem giữ ẩm, mockup, trang điểm, lotion, lỏng, nắp, cô lập, minh hoạ, hexagon, grooming, glossy, glass, gel, tinh tế, thiết yếu, , chai, sương, thiết kế, mỹ phẩm, container, rõ ràng, sạch, chăm sóc, canister, nâu, thương hiệu, chai, trống, đen, nền