Ảnh chụp X-quang não và xương sọ

Ảnh chụp X-quang não và xương sọ

  • Tiêu đềẢnh chụp X-quang não và xương sọ
  • CategoryStock Con Người
  • Xem74
  • Download118
  • FileJPG
  • Size5000 x 5000 px
  • Chú thích

Ảnh chụp X-quang não và xương sọ
xray, minh bạch, kiểm tra, công nghệ, nghiên cứu, sọ, khoa học, quét, X quang, tâm lý, hồ sơ, sinh lý học, người, cơ quan, thần kinh, tâm trí, trí nhớ, y học, y tế, trí tuệ, trí tuệ, bệnh viện, sức khoẻ, đầu, đồ hoạ, thiên tài, cấp cứu, bệnh, chẩn đoán, vỏ não, màu sắc, cerebrum, não, cerebra, tiểu não, não, xương, cơ thể, xanh, đen, sinh học, giải phẫu học