Ảnh chụp đèn lồng treo trên cây

Ảnh chụp đèn lồng treo trên cây

  • Tiêu đềẢnh chụp đèn lồng treo trên cây
  • CategoryStock Background
  • Xem38
  • Download93
  • FileJPG
  • SizeJPG 6000 x 4000 px
  • Chú thích

Ảnh chụp đèn lồng treo trên cây
Việt Nam, Việt Nam, unesco, truyền thống, truyền thống, Thái Lan, biểu tượng, ký, hình dạng, tôn giáo, đỏ, party, giấy, phương Đông, ban đêm, nhiều, may mắn, ánh sáng, lồng đèn, đèn lồng, đèn, hoi, hoi, lửa lễ hội, lễ hội, nến, buch, xinh đẹp, bóng bay, thu hút, asian, asia, nghệ thuật, lễ hội, đông, thiết kế, trang trí, tối, văn hóa, đầy màu sắc, đầy màu sắc, Trung Quốc, Trung Quốc.