Hình ảnh trái dâu

  • Tiêu đềHình ảnh trái dâu
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem9
  • Download59
  • FileJPG
  • SizeJPG 4608 x 3456 px
  • Chú thích

Hình ảnh trái dâu
mùa hè, chín, đỏ, thực vật, tự nhiên, dâu tằm, lá, lành mạnh, xanh, trái cây, tươi, đen, berry