Ảnh chụp Tượng Phật Di Lặc

Ảnh chụp Tượng Phật Di Lặc

  • Tiêu đềẢnh chụp Tượng Phật Di Lặc
  • CategoryStock Con Người
  • Xem130
  • Download97
  • FileJPG
  • Size 5184 x 3456 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Tượng Phật Di Lặc 
trắng, giàu có, Thái Lan, đền, tượng, đông nam, ngồi, điêu khắc, tu sĩ, tiền bạc, maitreya, may mắn, lay, jolly, japanese, isolated, happy, good, gold, god, fat, fairy, dharma, coins, Trung Quốc, buddhist, buddha, lớn, bụng, hạt, túi, nền, asia