Ảnh chụp bướm cờ Monaco, cô lập trên nền trắng

Ảnh chụp bướm cờ Monaco, cô lập trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp bướm cờ Monaco, cô lập trên nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem9
  • Download80
  • FileJPG
  • Size4528 x 3112 px
  • Chú thích

Ảnh chụp bướm cờ Monaco, cô lập trên nền trắng
cánh hoa, màu đỏ, hiện tại, tự nhiên, quốc gia, quốc gia, morpho, monaco, ánh sáng, thư, lễ hội, bướm, sáng, đen, vẻ đẹp