Vector bộ bàn chải grunge

Vector bộ bàn chải grunge

  • Tiêu đềVector bộ bàn chải grunge
  • CategoryVector Abstract
  • Xem50
  • Download98
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector bộ bàn chải grunge
màu trắng, màu nước, dấu vết, rách, kết cấu, đột qu,, vết bẩn, phun, splatter, splash, smear, hình dạng, thiết lập, mẫu, painterly, paintbrush, sơn, bùn, mess, đánh dấu, dòng, mực, minh hoạ, tay rút ra, tay , grungy, grunge, đồ họa, yếu tố, thuốc nhuộm, giọt, giọt, nhỏ giọt, kéo, bẩn, thiết kế, sáng tạo, bộ sưu tập, clipart, brush stroke, brush, biên giới, đen, nghệ thuật, nghệ thuật, trừu tượng