Ảnh chụp biểu tượng Phật Dhammajak, trên tường màu vàng

Ảnh chụp biểu tượng Phật Dhammajak, trên tường màu vàng

  • Tiêu đềẢnh chụp biểu tượng Phật Dhammajak, trên tường màu vàng
  • CategoryStock Background
  • Xem10
  • Download74
  • FileJPG
  • Size2936 x 2936 px
  • Chú thích

Ảnh chụp biểu tượng Phật giáo Dhammajak, trên tường màu vàng
màu vàng, trắng, bánh xe, wat, Thái Lan, đền, biểu tượng, phong cách, tượng, tâm linh, tâm linh, ký, tròn, tôn giáo, tôn giáo, hòa bình, huyền bí, đúc, thiền, vĩ mô, thánh, xám, xanh, vàng, hoa, đức tin, phương Đông, giáo lý, lòng tận tụy, chi tiết, điểm đến, datail, bê tông, tròn, tròn, xi măng, Phật giáo, phật giáo, phật, xanh, tin, niềm tin, đẹp, asia