Ảnh chụp Vinyl cũ ghi lại trong một trường hợp giấy, trên bàn gỗ.

Ảnh chụp Vinyl cũ ghi lại trong một trường hợp giấy, trên bàn gỗ.

  • Tiêu đềẢnh chụp Vinyl cũ ghi lại trong một trường hợp giấy, trên bàn gỗ.
  • CategoryStock Background
  • Xem3
  • Download62
  • FileJPG
  • Size3168 x 4380 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Vinyl cũ ghi lại trong một trường hợp giấy, trên bàn gỗ.
Gồm ba loại: gỗ, gỗ, trắng, vinyl, vintage, turntable, turn, track, texture, table, stereo, spin, soundtrack, âm thanh, scratch, retro, lp, label, isolated, equipment, envelope, entertainment, electronic, dj, disk, disco, disc, design, country, classic, circle, case, trắng, đen, nền, âm thanh, tương tự, tương tự, album