Ảnh chụp Cây già chết trên nền trắng

Ảnh chụp Cây già chết trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp Cây già chết trên nền trắng
  • CategoryStock Cây lá
  • Xem31
  • Download110
  • FileJPG
  • Size 3456 x 5184 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Cây già chết trên nền trắng
gỗ, hoang dã, trắng, thân, cây, cao, mùa hè, thân, đơn, bóng, mùa, đáng sợ, thực vật, công viên, ngoài trời, một, cũ, thiên nhiên, tự nhiên, cô đơn, lá, leafless, rừng, cô lập, halloween, rừng, đồng ruộng, mùa thu, môi trường, yếu tố, sinh thái, khô, thiết kế, trang trí, cái chết, chết, khái niệm, bụi, nâu, chi nhánh, đen, lớn, vỏ cây, nền, thu, nghệ thuật,